Byggeprosessen | Telemark ByggEntreprenør AS

Byggeprosessen

Lukker du øynene, kan du se den for deg: boligen som omfavner familiens liv, rommer lykkelige stunder, godnatthistorier og gode måltider, årstidenes skiftninger, barnehender som blir store og griper nye muligheter.

VestlandsHus forvandler drøm til virkelighet. Gjennomtenkte løsninger tilpasses dine ønsker og møter fremtidige behov. Utvalgte håndverkere tilfører kvaliteter som varer, underveis sikrer vi hvert skritt i byggeprosessen.

Under følger et tiltenkt eksempel på hvordan byggeprosessen ofte ser ut.

1 Tanker på forhånd
 • Bygge hus?
 • Hvilken kostnadsramme har du?
 • Dine behov og ønsker
 • Hvilke muligheter gir tomten deg?
2 Første møte
 • Finne hustype tilpasset tomten
 • Tilpasse huset dine behov
 • Tomtebefaring: reguleringsbestemmelser vei, vann og kloakk solforhold, hage og terrasse
 • Be om prisoverslag
3 Før byggestart
 • Gjennomgang tegninger ditt hus
 • Gjennomgang av leveransebeskrivelse
 • Pristilbud
 • Beskrive veien videre
4 Avtalemøte
 • Nøye gjennomgang av: tegninger leveransebeskrivelsen hvem gjør hva priser avtaler
 • Kontrakt etter Bustadoppføringslova
 • Prosjektering av bygget igangsettes.
5 Byggesøknad
 • Overlat den til VestlandsHus-forhandleren: nabovarsel byggemelding tillatelse fra kommuneng
6 Oppstartsmøte
 • Sjekkliste på hva som er avtalt
 • Hvem gjør hva på byggeplassen?
 • Møte byggeleder
 • Avtale tid for egeninnsats
7 Grunn-/murarbeid
 • Utgraving av tomten
 • Oppsett av grunnmuren
 • Klart for trearbeid
8 Ferdig utvendig
 • Kontroll av vindtetting
 • Uttørking av huset
9 Innvendig arbeid
 • Isolering og oppdeling
 • Våtromsarbeid
 • Rom for egeninnsats: maling gulvlegging
 • Kontroll av dampsperre
 • Innredninger, el- og rørleggerarbeid
10 Nesten ferdig
 • Gjennomgang av huset
 • Utbedring av evt. mangler
11 Overlevering
 • Siste innbetaling
 • Overlevering nøkler
 • Bruksanvisning til huset: dokumentasjon om huset tips til vedlikehold
 • Garanti og reklamasjonsrett i henhold til Bustadoppføringslova
12 Ettårsbefaring
 • Befaring av huset
 • Retting av evt. feil/mangler