Holla kirke

Holla kirke

TBE i gang med tekking av klokketårnet på Holla kirke