HSN, Notodden

HSN, Notodden

HSN, Notodden
På HSN Notodden har vi hatt oppdrag med å bygge om kantine til kontorer