Takutskifting Gullbring | Telemark ByggEntreprenør AS
Takutskifting Gullbring

Takutskifting Gullbring

Takutskifting Gullbring

En av de første oppdragene til TBE var å skifte ut 2.500m² med takstein på Bø sin storstue;

Gullbring